آداب و اصول تشریفات بین المللی و میان فرهنگی

“آداب و اصول تشریفات بین المللی و میان فرهنگی” به منظور رضایت مشتریان بین المللی در هتل ها و رستوران…

0
100,000 تومان

اصول پذیرایی و سرویس غذا در خدمات غذایی و ادارات

“اصول پذیرایی و سرویس غذا در خدمات غذایی و ادارات” ضرورت شناخت و بکارگیری شیوه های سرویس غذا و آئین…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول تجهیز

“عنوان کارگاه : کارگاه اصول تجهیز رستوران ” ——— بدلیل ماهیت هنری و علمی دانش تجهیز و راه اندازی رستوران…

0
100,000 تومان

انبارداری در صنعت مهمان نوازی

“انبارداری در صنعت مهمان نوازی” حفظ و تداوم مواد اولیه در پشتیبانی خدمات بهینه به مشتریان لازمه یک انبارداری صحیح…

0
100,000 تومان

گردشگری و سلامت غذایی

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان حدود 5/37 درصد مردم بالغ کشور به سندرم متابولیک دچار می باشند و از…

0
100,000 تومان

کنترل هزینه در خدمات غذایی

پایداری و بقای مالی و سرمایه به محاسبه و کنترل صحیح مالی در خدمات غذایی می باشد. کنترل هزینه و…

0
100,000 تومان

کارگاه های طراحی مدل کسب کار

اصطلاح مدل کسب و کار (Business Model) در ادبیات مدیریت یک اصطلاح نسبتاً جدید محسوب می‌شود. مدل کسب و کار…

0
100,000 تومان

بهداشت و سلامت مواد غذایی

یکی از مباحث اولیه در خدمات غذایی “بهداشت و سلامت مواد غذایی” می باشد. پایه ریزی ،پیگیری و نظارت بر…

0
100,000 تومان

آئین ها و اصول رفتاری در صنعت مهمان نوازی

“آئین ها و اصول رفتاری در صنعت مهمان نوازی” ضرورت شناخت و بکارگیری آئین های رفتاری به منظور رضایت مشتریان…

0
100,000 تومان

کسب و کار