کارگاه آموزشی: گارنیش ها و سیروپ ها در سردنوش ها

“کارگاه آموزشی: گارنیش ها و سیروپ ها در سرد نوش ها”   کارگاه آموزشی : اصول پایه و مقدماتی سردنوش…

0
100,000 تومان

“دوره آموزشی نوشیدنی های سرد(بار سرد) “Bartender& Mixology

“دوره آموزشی نوشیدنی های سرد(بار سرد) “Bartender& Mixology در این دوره علاقه مندان با کلیه اصول مهارتی و دانشی تولید…

0
100,000 تومان