آداب و اصول تشریفات بین المللی و میان فرهنگی

به منظور رضایت مشتریان بین المللی در هتل ها و رستوران ها و سایر خدمات پذیرایی و تشریفات، این دوره…

0
100,000 تومان

اصول پذیرایی و سرویس غذا در خدمات غذایی و ادارات

ضرورت شناخت و بکارگیری شیوه های سرویس غذا و آئین های رفتاری در انواع خدمات غذایی یکی از ضروریات مشتری…

0
100,000 تومان

آئین ها و اصول رفتاری در صنعت مهمان نوازی

ضرورت شناخت و بکارگیری آئین های رفتاری به منظور رضایت مشتریان در هتل ها و رستوران ها و سایرخدمات پذیرایی…

0
100,000 تومان