کارگاه آموزشی: ” آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)”

“کارگاه آموزشی:  آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول :صبحانه های ایرانی )

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول :صبحانه های ایرانی)” مناسب رستوران های سنتی و…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)

“کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)” قسمت اول : خوراک و سس های کلاسیک ایتالیایی . عنوان…

ادامه مطلب

“کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی مکزیکی و امریکای لاتین)”

“کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی مکزیکی و  امریکای لاتین)” عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

“کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی فرانسوی و اسپانیایی)”

 “کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی فرانسوی و اسپانیایی)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

آغاز ترم : آشپزی با اهداف سلامتی “Healthy Food”

کارگاه آموزشی: ” آشپزی با اهداف سلامتی “ “Healthy food” عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

وکیل مدافع آشپزی و کیک ساوارین

“وکیل مدافع آشپزی و کیک ساوارین”  (1775-1826)Jean Anthelme Brillat-Savarin مشهور به جین ساوارین جین ساوارین…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی هندی)

 “کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی هندی)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش آشپزی ملل…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)”   NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING…

ادامه مطلب