کارگاه آموزشی آشپزی فرانسوی،اسپانیا و غرب اروپا

موسسه فناوری و هتل داری آفتاب پارسه با همکاری دانشگاه شیراز،وزارت میراث فرهنگی در روند…

ادامه مطلب

ترم تخصصی بین المللی شف حرفه ای و مستر شف آشپزی International Master & Executive Chef course

عنوان دوره: آشپزی حرفه ای بین المللی (دوره مستر شف و شف اجرائی) . آموزش…

ادامه مطلب

از خورشخانه های صفوی تا آشپزخانه های قاجاری(قسمت اول :آشپزی صفوی)

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی هندی)

موسسه فناوری و هتل داری آفتاب پارسه با همکاری دانشگاه شیراز،وزارت میراث فرهنگی در روند…

ادامه مطلب

کارگاه اموزشی آشپزی سلامت

موسسه فناوری و هتل داری آفتاب پارسه با همکاری دانشگاه شیراز،وزارت میراث فرهنگی در روند…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آشپزی اقوام ایرانی(آشپزی خراسان)

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

آموزش آشپزی اقوام ایرانی(آشپزی آذری)

0 موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و…

ادامه مطلب

آشپزی تخصصی جامع اقوام ملل جهان

موسسه فناوری و هتل داری آفتاب پارسه با همکاری دانشگاه شیراز،وزارت میراث فرهنگی در روند…

ادامه مطلب

مسابقات آشپزی ایرانی 96

    برگزاری مسابقات سراسری آشپزی مقارن با جشنواره سفره ایرانی،فرهنگ گردشگری به هدف شناخت…

ادامه مطلب