“کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی فرانسوی و اسپانیایی)”

 “کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی فرانسوی و اسپانیایی)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان پنجم :صبحانه های ایرانی )

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان پنجم :صبحانه های ایرانی )” مناسب رستوران های سنتی…

ادامه مطلب

آغاز ترم : آشپزی با اهداف سلامتی “Healthy Food”

کارگاه آموزشی: ” آشپزی با اهداف سلامتی “ “Healthy food” عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

وکیل مدافع آشپزی و کیک ساوارین

“وکیل مدافع آشپزی و کیک ساوارین”  (1775-1826)Jean Anthelme Brillat-Savarin مشهور به جین ساوارین جین ساوارین…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی هندی)

 “کارگاه آموزشی آشپزی ملل جهان (آشپزی هندی)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش آشپزی ملل…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)”   NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی عثمانی (ترکی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی عثمانی (ترکی)” Ottoman & Turkish Cuisine . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: ” آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)”

“کارگاه آموزشی:  آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی مصر و مراکش (آشپزی افریقایی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی مصر و مراکش (آشپزی افریقایی)” Egypt & Morocco Cooking عنوان دوره :…

ادامه مطلب