کارگاه آموزشی: آشپزی عثمانی (ترکی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی عثمانی (ترکی)” Ottoman & Turkish Cuisine . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: ” آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)”

“کارگاه آموزشی:  آشپزی ملل جهان (سبک های آشپزی ملل)” . عنوان دوره : کارگاه آموزش…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی مصر و مراکش (آشپزی افریقایی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی مصر و مراکش (آشپزی افریقایی)” Egypt & Morocco Cooking عنوان دوره :…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان دوم آشپزی ترکمن صحرا)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان دوم آشپزی ترکمن صحرا)” NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING COURSE…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی کودک و نوجوان

“کارگاه آموزشی: آشپزی کودک و نوجوان” گروه سنی 8الی 12 سال ______     🔷️پاره…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)

“کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)” قسمت اول : خوراک و سس های کلاسیک ایتالیایی . عنوان…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)

“کارگاه آموزشی: آشپزی ایتالیایی(پاستا،سس،پیتزا)” قسمت اول : خوراک و سس های کلاسیک ایتالیایی . عنوان…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول آشپزی شیرازی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول آشپزی شیرازی)”   NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING COURSE…

ادامه مطلب

آغازکارگاه آموزشی : آشپزی مدیترانه ای

“آغازکارگاه آموزشی : آشپزی مدیترانه ای ” عنوان دوره آشپزی ملل جهان(Global cooking Course) .…

ادامه مطلب