شروع کارگاه : آموزش حرفه ای باریستا

“شروع کارگاه :آموزش حرفه ای باریستا” عنوان دوره : مدیریت کافیشاپ *****************   یکی از قسمت های اصلی در هر…

0
100,000 تومان

کارگاه اصول تجهیز بارگرم و خرید تجهیزات

“کارگاه اصول تجهیز بارگرم و خرید تجهیزات ” عنوان دوره : مدیریت کافیشاپ   ***************** آشنائی با تکنولوژی بکار گرفته…

0
100,000 تومان