شروع کارگاه : آموزش حرفه ای باریستا

“شروع کارگاه :آموزش حرفه ای باریستا” Barista Skills training Course سرفصل آموزشی دوره: مفاهیم پایه قهوه (شناخت قهوه و ویژگی…

38
100,000 تومان

کارگاه اصول تجهیز بارگرم و خرید تجهیزات

“کارگاه اصول تجهیز بارگرم و خرید تجهیزات ” عنوان دوره : مدیریت کافیشاپ   ***************** آشنائی با تکنولوژی بکار گرفته…

0
100,000 تومان