کارگاه آموزشی دوم : مدیریت علمی تولید غذا (شناخت سوپ ها و روش های تولید)

“کارگاه آموزشی دوم : مدیریت علمی تولید غذا (شناخت سوپ ها و روش های تولید) “ مجموعه کارگاه های تخصصی…

0
10,000 تومان

مدیریت تولید غذا(از مجموعه کارگاه مدیریت رستوران)

“مدیریت تولید غذا(از مجموعه کارگاه مدیریت رستوران)” مجموعه کارگاه های تخصصی  و کاربردی”مدیریت تخصصی رستوران“ Restaurant Management (Hospitality Skills) کارگاه…

0
100,000 تومان