کارگاه آموزشی : “باقلوا و لوز ایرانی “

دوره اصلی : دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی INTERNATIONAL MASTER & EXECUTIVE BAKERY CHEF COURSE  …

4
رایگان!

کارگاه آموزشی : ” شیرینی های سنتی و مدرن ایرانی “

کارگاه آموزشی : ” شیرینی های سنتی و مدرن ایرانی ” . دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی…

0
رایگان!