کارگاه آموزشی برانیزها

“کارگاه آموزشی برانیزها” . دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی INTERNATIONAL MASTER & EXECUTIVE BAKERY CHEF COURSE…

0
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی : شیرینی پزی فرانسوی

“کارگاه آموزشی : شیرینی پزی فرانسوی” . دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی INTERNATIONAL MASTER & EXECUTIVE…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی : “نان های لایه ای (هزارلایه)و دانمارکی(Danish & Mille-feuille)”

“کارگاه آموزشی : “نان های لایه ای (هزارلایه)و دانمارکی(Danish &  Mille-feuille)” دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی…

0
100,000 تومان