کارگاه آموزشی : “نان های لایه ای (هزارلایه)و دانمارکی(Danish & Mille-feuille)”

کارگاه آموزشی : “نان های لایه ای (هزارلایه)و دانمارکی(Danish &  Mille-feuille)” کارگاه دوم : نان های لایه ای . دوره…

0
100,000 تومان

“دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی”

کارگاه جامع آموزشی :  “قنادی و شیرینی پزی حرفه ای”  “دوره حرفه ای مستر شف و شف اجرائی قنادی” INTERNATIONAL…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی : “شیرینی پزی فرانسوی “

کارگاه آموزشی : “شیرینی پزی فرانسوی “ دوره اصلی : شیرینی های خشک و تر قسمت اول : شیرینی پزی…

0
10,000 تومان