شروع کارگاه : آموزش حرفه ای باریستا

“شروع کارگاه :آموزش حرفه ای باریستا” Barista Skills training Course سرفصل آموزشی دوره: مفاهیم پایه…

ادامه مطلب

دوره آموزشی باریستا Barista Training Course

“دوره آموزشی باریستا Barista Training Course ” در این دوره علاقه مندان با کلیه اصول…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی آئین های رفتاری باریستا

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

کارگاه : آموزش حرفه ای لاته آرت (طراحی روی قهوه)

“کارگاه : آموزش حرفه ای لاته آرت (طراحی روی قهوه)” عنوان دوره : مدیریت کافیشاپ…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی : قهوه های دمی (موج سوم قهوه ها،نسل سوم قهوه ها)

“کارگاه آموزشی : قهوه های دمی (موج سوم قهوه ها،نسل سوم قهوه ها)” عنوان دوره…

ادامه مطلب

پست های شغلی در کافیشاپ

“پست های شغلی در کافیشاپ “ Coffee shop Job Title   در مقاله پیش رو…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی اصول تجهیز

“عنوان کارگاه : کارگاه اصول تجهیز رستوران ” ——— بدلیل ماهیت هنری و علمی دانش…

ادامه مطلب

مدیریت نوشیدنی ها و کافیشاپ

“مدیریت نوشیدنی ها و کافیشاپ” در این دوره علاقه مندان با کلیه اصول مهارتی و…

ادامه مطلب

قهوه های دمی (موج سوم قهوه ها،نسل سوم قهوه ها)Coffee Brewing Course

“کارگاه آموزشی : قهوه های دمی (موج سوم قهوه ها،نسل سوم قهوه ها)”Coffee Brewing Course…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2