کارگاه آموزشی آئین های رفتاری باریستا

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

دوره باریستا

. موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و…

ادامه مطلب

دوره آموزشی باریستا

در این دوره علاقه مندان با کلیه اصول مهارتی و دانشی بار گرم و هنر…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی هنر شیر و قهوه(لاته آرت)

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی قهوه های دمی(نسل سوم قهوه ها)

. موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و…

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی اصول تجهیز

موسسه فن آوری و هتلداری آفتاب پارسه با همکاری واحد تخصصی دانشگاه شیراز و وزارت…

ادامه مطلب

لاته آرت

این دوره که یکی از زیر شاخه های مهارتی باریستا می باشد، علاقه مندان با…

ادامه مطلب

مدیریت نوشیدنی ها

در این دوره علاقه مندان با کلیه اصول مهارتی و دانشی این هنر بر اساس…

ادامه مطلب