“کارگاه آموزشی :حفظ و احیای فرهنگ غذایی و سفره ایرانی “

“کارگاه آموزشی :حفظ و احیای فرهنگ غذایی و سفره ایرانی “ با رویکرد : بهبود تجربه گردشگران و رفع نیاز…

0
رایگان!

برگزاری کارگاه های تخصصی هفته گردشگری با عنوان “گردشگری و سرمایه گذاری سبز”

برگزاری کارگاه های تخصصی هفته گردشگری با عنوان “گردشگری و سرمایه گذاری سبز” Tourism & Green Investment با همکاری انجمن…

0
100,000 تومان