کارگاه آموزشی : ” مدیریت رفتار سازمانی و شخصیت افراد در محیط کار -نمودار شغلی “

کارگاه آموزشی : ” مدیریت رفتار سازمانی و شخصیت افراد در محیط کار -نمودار شغلی  “ از سلسله کارگاه های…

0
4,500,000 تومان