مجموعه کارگاه های تخصصی “مدیریت تخصصی رستوران“

“مجموعه کارگاه های تخصصی :مدیریت تخصصی رستوران“ Restaurant Management (Hospitality Skills) کارگاه آموزشی اول: شناخت صنعت رستوران . عنوان دوره…

0
10,000 تومان