کارگاه آموزشی : ” ایمنی ،کمک های اولیه و اطفاء حریق در خدمات غذایی و رستوران “

کارگاه آموزشی : ” ایمنی ،کمک های اولیه و اطفاء حریق  در خدمات غذایی  و رستوران “ از سلسله کارگاه…

0
رایگان!

کارگاه آموزشی : ” ایمنی و کمک های اولیه در خدمات غذایی “

کارگاه آموزشی : ” ایمنی و کمک های اولیه در خدمات غذایی “ از سلسله کارگاه های مدیریت رستوران و…

0
1,000,000 تومان