کارگاه آموزشی اصول تجهیز

“عنوان کارگاه : کارگاه اصول تجهیز رستوران ” ——— بدلیل ماهیت هنری و علمی دانش تجهیز و راه اندازی رستوران…

0
100,000 تومان

شروع کارگاه آموزشی “اصول تجهیز بار سرد”

“شروع کارگاه آموزشی “اصول تجهیز بار سرد”   عنوان دوره: دوره تخصصی مدیریت کافیشاپ عنوان کارگاه : بارتندری و میکسولوژی…

0
100,000 تومان