کارگاه آموزشی: نوشیدنی های سرد (کوکتل و موکتل ها )

“کارگاه آموزشی: نوشیدنی های سرد (کوکتل و موکتل ها )” The Art Of Making Cocktail & Mocktail نکته: تمام اصول…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی: اسموتی(نرم نوش ها)، فروزن ها و آیس ها

“کارگاه آموزشی: اسموتی(نرم نوش ها)، فروزن ها و آیس ها” The Art Of Making Smoothie & Frozen(Ice)   نکته: تمام…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی: سیروپ سازی و گارنیش های لیوان نوشیدنی

“کارگاه آموزشی: سیروپ سازی و گارنیش های لیوان نوشیدنی” Glass Garnish Art …..   عنوان دوره اصلی : بار سرد(بارتندری…

0
100,000 تومان