کارگاه آموزشی: “20 قانون طلائی آرائیدن بشقاب غذا، شیرینی و نوشیدنی ها”

“کارگاه آموزشی: “20 قانون طلائی آرائیدن بشقاب غذا، شیرینی و نوشیدنی ها” (Food Plating & Garnishing) پاره ای از موارد…

0
100,000 تومان