کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان چهارم آشپزی استان فارس:لارستان،جهرم،داراب،آباده،استهبان)”   NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING COURSE هدف: کی در این…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان دوم آشپزی ترکمن صحرا)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان دوم آشپزی ترکمن صحرا)” NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING COURSE ______ جهت مطالع دوره اصلی…

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول آشپزی شیرازی)

“کارگاه آموزشی: آشپزی اقوام ایرانی (خوان اول آشپزی شیرازی)”   NATIONAL ETHNIC PERSIAN COOKING COURSE ______   هدف: کی در…

0
100,000 تومان