کتاب مدیریت تشریفات هتل

“کتاب مدیریت تشریفات هتل” اولین کتاب جامع در کلیه اصول پایه ای امور تشریفات وپذیرایی با ذکر نکات دانشی و مهارتی…

0
80,000 تومان

کارگاه آموزشی: ” شیرینی های سنتی و مدرن ایرانی “

کارگاه آموزشی: ” شیرینی های سنتی و مدرن ایرانی “ عنوان دوره: آموزش قنادی حرفه ای . شیرینی های ظریف…

0
100,000 تومان