آموزشگاه-آفتاب-پارسه-شیراز-57956

پشتیبانی فارغ التحصیلان این مؤسسه و ارتباط با فراگیران با سپری کردن دوره های آموزشی اتمام نمی یابد. پشتیبانی از فراگیران و فارغ التحصیلان مؤسسه حتی در شرایط شغلی و کسب و کار آنان نیز پیوسته تداوم دارد. پاره ای از این پشتیبانی ها و مزایا شامل:

  • طراحی و گسترس کارگاه های آموزشی توسعه شغلی،فردی و مدیریتی جهت اعتلای بالاترین کیفیت شغلی
  • گسترش کارگاه های آموزشی مهارتی و فنی شغلی
  • اجرای کارگاه ها و برنامه های بروز رسانی داده ها و دانش فنی و مهارتی
  • کاریابی و ارائه پیشنهادات شغلی
  • امکان ارتباطات شغلی و مهارتی و برنامه ریزی های مشترک شغلی
  • مشاوره کسب و کار و سرمایه گذاری
  • ایجاد راه های ارتباطی فراگیران با مشاغل موازی داخلی و خارجی

در صورتی که هنوز به شبکه اطلاعاتی و پشتیبانی ما اضافه نشده اید، از روش های زیر به ما بپیوندید:

071-36540945

071-36540532

09393144872

info@aftabparse.com

aftabeparse@gmail.com