در تماس باشید


  Communication Bridges

  . We are very pleased to be on your website
  : Tel

  71-36540945+
  71-36540532+
  98-9393144872+
  : PostalCode

  7194914147
  : Fax

  71-36540995+
  : Email

  info@aftabparse.com

  aftabeparse@gmail.com

  aftabeparse@yahoo.com
  : Social Network

  : Address

  Iran/Shiraz Chamran BLV. , Mahmoodiyeh St. Alley NO:1 Second Building, Second Floor
  : Office work time

  Morning: Sunday, Monday, Thursday (8 to 12:30)

  Afternoon: Saturday to Wednesday (15:30 to 20)

  شیراز، بلوار چمران بعد از دانشکده مالک اشتر، خیابان محمودیه، کوچه 1 درب دوم، طبقه دوم
  ساعات کار موسسه

  همه روزه عصرها(شنبه تا چهارشنبه) 15:30 الی 20

  صبح ها(شنبه-يكشنبه-دوشنبه-سه شنبه)8الي 13